PROBLEEM KOERAGA

PROBLEEM KOERAGA

Iga koeraomanik vastutab täies ulatuses oma koera koolitamise, sotsialiseerimise, tervise ning heaolu eest. Probleemide ilmnemisel tuleb koheselt pöörduda kasvataja (või koera müüja) poole abi saamiseks. Koostöös otsustatakse edasine tegevus. Kui kasvatajal ei ole võimalik antud probleemiga tegeleda (pikk vahemaa, keelebarjäär, puuduvad kogemused või oskused) siis tuleb pöörduda tõugu esindava ühingu poole. Tõuühing kontakteerub kõigepealt kasvatajaga ning selgitab talle probleemi olemust. Seejärel abistab ühing koera omanikku pädeva koolitaja otsimisel, kaasates vajadusel erinevaid eksperte ning spetsialiste (koerakuulaja, -psühholoogid jms).

Kui probleem ei lahene ning koolitusega seotus võimalused ammenduvad, aitab ühing otsida koerale uue kodu, informeerides esmajärjekorras kasvatajat ning jätkates temaga koostööd.

Koeraomaniku kohustus on tagada ühiskonna turvalisus, mistõttu on eriti oluline esimeste probleemide ilmnemisel otsida viivitamatult abi. Koera käitumisprobleemi ignoreerimine või sellega tegelemise edasi lükkamine muudab lahenduse leidmise üha keerukamaks, kulukamaks ning aeganõudvamaks. 

Ainult omaniku soovil, ilma ühegi asjassepuutuva inimese (kasvataja, tõu spetsialist või koolitaja) või eksperdi hinnangut omamata, ühegi katseta probleemi lahendada koera magama panna on kuritegu. Kui omanik ei ole suuteline nägema ega lahendama probleemi eos, siis ei ole ta adekvaatne ega pädev selle koera iseloomu hindama ning ei saa surmamise otsust vastu võtta ainuisikuliselt. 

Tõugu esindavad ühingud ning Eesti Tiibeti Mastifite Päästeselts suhtub erakordselt rangelt omanikesse, kes kergekäeliselt panevad oma täiesti terved, elujõus koerad magama, otsimata abi kasvatajalt, tõuühingult, koolitajatelt ning teistelt koerte iseloomuga tegelevatelt ekspertidelt. Tõuühing ei saa teha koeraomanikele ettekirjutusi koduse elu korraldamisel, kuid juhib tähelepanu sellele, et kodust pikemaks ajaks lahkumisel tuleb leida lahendus, mis ei riku koera iseloomu ja närvisüsteemi.

Eesti Tiibeti Mastifite Päästeselts